> ДОБРЕ ДОШЛИ !
> WELCOME !
Масажът е метод, при който се оказва механично въздействие върху тъканите и органите на човешкото тяло чрез определени похвати, които се извършват от ръцете на масажиста или с помощта на специални апарати. Според задачите, които изпълнява, масажът бива лечебен, за общ релакс, спортно-тренировъчен (цел — отстраняване на явленията преумора у спортистите и повишаване на функционалната способност на мускулите).
Massage is a method that turns mechanical effects on tissues and organs of the human body through certain techniques performed by the hands of a masseur or using special equipment. Massage should therapeutic massage for general relaxation, sports massage (point - eliminate the fatigue in athletes and increase the functional capacity of muscles).
  ЗА НАС  ПРОДУКТИ  |  УСЛУГИ  |  ЦЕНИ  |  КОНТАКТИ         ABOUT US  |  PRODUCTS  |  SERVICES  |  PRICE  |  CONTACTS
Copyright © 2010 Studio YO VI BI. All rights reserved.